Νόμιμη Δημοσίευση Ισολογισμών

Η πρώτη (και οικονομικότερη) υπηρεσία δημοσίευσης ισολογισμών
σύμφωνα με τον νόμο 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012)


Καλέστε μας τώρα   

Σε όλα μας τα πακέτα προσφέρουμε κανονικό domain name (και όχι sub-domain)

Τί είναι το afm.gr;

To afm.gr είναι η νέα και πρωτοποριακή οn-line Υπηρεσία Δημοσίευσης Ισολογισμών. Σύμφωνα με τον νόμο 4072 ΦΕΚ (Α/86/11-4-2012) καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Επιπλέον το afm.gr καλύπτει πλήρως την υποχρέωση των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ). Σύμφωνα με τον Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86/11.04.2012) κάθε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία υποχρεούται πλέον τόσο κατά τη σύσταση, όσο και κατά τη λειτουργία της εταιρείας να διατηρεί ιστοσελίδα με σκοπό να δημοσιοποιεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις προσκλήσεις των μετόχων καθώς και άλλες πληροφορίες στο διαδίκτυο. Μεταβολές και λοιπές δημοσιεύσεις δεν δημοσιεύονται πλέον στο ΦΕΚ και οι ισολογισμοί δημοσιεύονται μόνο στην ιστοσελίδα. Oι δημοσιεύσεις θα αφορούν πληροφορίες σχετικές με το εταιρικό κεφάλαιο, ποσό εγγυητικών εισφορών, στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ., έδρα, διεύθυνση, στοιχεία εταίρων, στοιχεία διαχειριστή κλπ

To afm.gr με την ειδίκευση του στην δημοσίευση των ισολογισμών για Ανώνυμες Εταιρίες μέσα από το γνωστό σας εύκολο σύστημα διαχείρισης σας δίνει την δυνατότητα της άμεσης κατασκευής εταιρικών ιστοσελίδων ΙΚΕ πάντα συμμορφωμένες με τις ισχύουσες διατάξεις και το πρακτικό ΙΚΕ για ιστοσελίδες, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις της ως προς την δημοσίευση των πληροφοριών που απαιτούνται. Στις υπηρεσίες μας επίσης περιλαμβάνεται η ανάρτηση, δημοσίευση και ενημέρωση οποιασδήποτε πληροφορίας και περιεχομένου στο site.


Με τις 3 επιλογές που σας δίνει το afm.gr μπορείτε πλέον να δημοσιεύσετε εύκολα απλά και με τον πιο οικονομικό τρόπο τους ισολογισμούς σας. Ξεχάστε την οικονομική επιβάρυνση αλλά και τις χρονοβόρες διαδικασίες που είχατε κάθε χρόνο, και δημοσιεύστε άμεσα τον ισολογισμό σας μέσα από τα πακέτα του afm.gr

 


To afm.gr είναι μια πρωτοποριακή υπηρεσία της εταιρίας iGROUP ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ (www.isol.gr), η οποία προσφέρει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες Internet από το 2000.

Βασικός στόχος της είναι να βοηθά τους πελάτες της να εκμεταλλευτούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται με την ταχεία ανάπτυξη της αγοράς του Internet, αξιοποιώντας την συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών της, καθώς και τον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό της.

Στο πελατολόγιο της εταιρίας περιλαμβάνονται εταιρίες και οργανισμοί όλων των κλάδων, μεταξύ των οποίων και οι παρακάτω:

 

Βρίσκεστε εδώ: Home ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ AFM.GR;